AFSCHEID IJZEREN HERMAN

Herman Peeters is 35 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging. Gezien Hermans enorme verdiensten voor de vereniging lieten we hem natuurlijk niet zomaar gaan. In de foyer van de Leenhoef stonden fanfare- en tamboerkorps in vol ornaat klaar om Herman een welverdiende serenade te bezorgen. En dat was niet alles, ook wethouder Ria van der Hamsvoord was speciaal voor Herman naar de Leenhoef gekomen om hem voor zijn activiteiten voor onze vereniging te bedanken. Voorzitter Kor Postma haalde in zijn dankwoord o.a. de enorme hoeveelheden oud-ijzer aan die via Hermans handen zijn opgehaald. Een berekening leerde dat het hier om ongeveer 800.000 kilo oud ijzer gaat, een werkelijk enorme hoeveelheid! Speciaal voor Herman is een portret gemaakt, samengesteld uit vele honderden Heide Echo foto’s en dit werd hem door het bestuur en leden aangeboden. Maar daarmee was de kous nog niet af! Herman beklom op deze avond voor de eerste keer de bok, nam het dirigeerstokje over van Christianne en wist het orkest prima te leiden bij het spelen van een aantal marsen. Een mooi, emotioneel en waardig afscheid van IJzeren Herman als bestuurslid, die nu met recht deze geuzennaam kan inruilen voor de eretitel Gouden Herman. En Herman heeft ons beloofd dat hij zich, voor zover zijn gezondheid dat toelaat, nog steeds zal blijven inspannen voor het inzamelen van oud ijzer voor de vereniging.