Stichting vrienden van

Een appeltje voor de dorst. Zo noemt het bestuur van de Stichting Vrienden van Heide Echo haar streven. Want met het ophalen van oud ijzer alleen redt de vereniging het niet.

Zo ontstond in de negentiger jaren binnen het bestuur van Heide Echo de behoefte om de Steun-stichting Vrienden van Heide Echo op te richten. Aanleiding was de zorg van het bestuur dat de inkomsten van Heide Echo (o.a. subsidie en oud ijzer) op termijn wel eens structureel terug zouden kunnen gaan lopen.

Op 31 oktober 2000 werd bovengenoemde stichting opgericht door het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris.
De doelstellingen van de steunstichting staan in mooie volzinnen vermeld in deze akte. In gewone taal is het doel van de stichting : gelden bij elkaar te brengen los van en naast de normale jaarlijkse financiële actie en de “club van honderd”.
De stichting is de plaats moeten zijn waar mensen terecht kunnen die graag een groter bedrag, legaten of andere vormen van schenkingen aan Heide Echo willen doen. De Stichting wordt door de fiscus gezien als een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting mits het een periodieke donatie betreft, bij notariële akte voor ten minste 5 jaar vastgelegd. De stichting verzorgt de administratieve afhandeling van de donatie en de kosten daarvan bij de notaris.
De afgelopen 15 jaar en nog steeds doneren diverse Knegselnaren en anderen aan de Stichting Vrienden van Heide Echo. De bijeen gebrachte gelden en rendementen er van zijn bedoeld om gebruikt te worden om de activiteiten van de muziekvereniging te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij bijzondere activiteiten, bij aanschaf van instrumenten of uniformen, of om te dienen als financiële buffer voor financieel moeilijker tijden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Heide Echo bestaat nu uit 4 leden: Christian Janssen, (voorzitter) , Peter Dubbers (penningmeester), Leonie Heezemans (secretaris) en Nellie Pasmans (lid).

Mocht u meer informatie wensen over de stichting wendt u zich dan tot bovengenoemde personen.